Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. U wordt vriendelijk verzocht het privacy statement en de disclaimer zorgvuldig door te lezen. Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website, betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden als PDF-bestand downloaden.

download

PRIVACY STATEMENT

 

Gebruik van deze website

Tijdens uw bezoek aan de website, kan Lianinline persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Lianinline zal deze gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Tevens stelt Lianinline alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die Lianinline bij de verwerking van persoonsgegevens nastreeft.
 

Doeleinden van gegevensverwerking

Lianinline verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.
 

Wijzigingen privacy statement

Lianinline behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen in dit privacy statement met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Informatie

Bij vragen over dit privacy statement of deze disclaimer kunt u contact
opnemen via info@lianinline.nl

DISCLAIMER

 

Gebruik van deze website

De op deze website getoonde informatie wordt door Lianinline met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Lianinline sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Lianinline is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Lianinline garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 

Intellectuele eigendomsrechten

Lianinline behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lianinline. U mag deze informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lianinline behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.